این عکس ها را در محل کارم ازش گرفتم وای چقدر واسه خودش خانوم شده جاهای عکس گرفتن هم خودش انتخاب میکنه Image and video hosting by TinyPic


 مامان جون اونجا قشنگ است بریم اونجا عکس بگیریم Image and video hosting by TinyPic

 

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic