ببین چقدر شیطونه تمام آجیل ها را ریخته توی چادر و داره با آنها بازی می کنه نمیگه الان برا مامانی مهمون میاد Image and video hosting by TinyPic


اینم عکس قبل سارینا

Photo hérbergée par zimagez.com Photo hérbergée par zimagez.com Photo hérbergée par zimagez.com Photo hérbergée par zimagez.com Photo hérbergée par zimagez.com